KFS

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem
i złożeniem wniosku!


Odpowiemy na wszystkie pojawiające się pytania. Zapraszamy do kontaktu, Tel: 22 853 35 23, 607 573 053.

Co jeszcze dodatkowego możemy dla Państwa zrobić?
 • opracować koncepcję projektu;
 • opracować wniosek o dotację;
 • zarządzać realizacją projektu w czasie jego trwania;
 • rozliczyć projekt po jego zakończeniu.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00043/2008 TREŚĆ WPISU>>

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 - Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z numerem DEKRA/SUS/000269 Z>>
Kto może wystąpić o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę -zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń ze środków UE (EFS-BUR)
W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków KFS?
Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.
PUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
Środki KFS w 2020 roku będą przeznaczone na:
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla firm działających w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytety rezerwy KFS:
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • Pracowników wracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki na dzieckiem.
BAROMETR ZAWODÓW (prognoza sytuacji w zawodach)>>
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można zatem sfinansować między innymi kursy i szkolenia.
Jako firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku szkoleń dla biznesu, profesjonalnie przygotujemy i przeprowadzimy dla Państwa szkolenia z m.in. następujących obszarów tematycznych:
- handel krajowy i zagraniczny,
- transport (wszystkie gałęzie) i spedycja,
- logistyka i zakupy,
- finanse,
- prawo i podatki,
- produkcja i jakość,
- sprzedaż i obsługa klienta,
- reklamacje,
- różnice międzykulturowe w biznesie (Chiny, Japonia, Korea, Indie, Kraje Arabskie, inne).
- umiejętności interpersonalne,
- umiejętności menadżerskie,

Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy, szkolenia i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
KATALOG SZKOLEŃ
Zawiera wszystkie tematy, w tym realizowane tylko jako szkolenia zamknięte.
Zachęcamy do kontaktu i współpracy z nami. Gwarantujemy wysoki poziom naszych usług na każdym etapie współpracy. Tel. 22 853 35 23, 607 573 053, e-mail: atl@atl.edu.pl


 
  do góry zamknij okno