KDP

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy że w celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług, przystąpiliśmy do Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której jesteśmy członkiem.
Pełen tekst Kodeksu znajdą Państwo tutaj>>

Więcej o PIFS strona www PIFS>>
PREAMBUŁA KDP

Uczenie się jest warunkiem rozwoju i zwiększania konkurencyjności każdej firmy. Ważnym elementem procesu uczenia się są szkolenia. Szkolenia, czyli przemyślane, profesjonalnie prowadzone, efektywne sytuacje edukacyjne, po których ludzie więcej wiedzą, umieją i mają motywację do wprowadzania zdobytej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę.

Nowoczesne szkolenie posługuje się metodami aktywnymi, opiera na profesjonalnych materiałach, odpowiada na realne potrzeby osób i organizacji.Prowadzący szkolenia muszą mieć zarówno wiedzę ekspercką, jak i umiejętność uczenia oraz inspirowania uczestników do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Muszą umieć tworzyć sytuację, w której uczestnicy analizują, eksperymentują, doświadczają, rozwiązują problemy i motywują się. Celem szkolenia jest doprowadzenie do zrozumienia, albo wyćwiczenia nowych umiejętności oraz inspiracja do zmiany.

Na rynku usług szkoleniowych jest już dużo firm, które tak właśnie pracują. Jednocześnie, zgodnie z zasadą „uczyć każdy może”, pojawia się bardzo dużo propozycji złej jakości. Kilka tysięcy firm szkoleniowych, gąszcz informacji, brak możliwości weryfikacji ofert to realia firm pragnących szkolić swoich pracowników. Dokonanie właściwego wyboru nie jest rzeczą łatwą dla decydenta ani sytuacją komfortową dla firmy szkolącej.

Polska Izba Firm Szkoleniowych proponuje Kodeks Dobrych Praktyk. Zawiera on wszystkie elementy niezbędne do identyfikacji profesjonalnej firmy szkoleniowej. Jest on dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku szkoleniowym, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się rygorom etycznym i merytorycznym.
ZASADY NACZELNE KDP

  • Firma szkoleniowa stawia swoje doświadczenie i umiejętności w służbie Klienta. Podejmuje się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia może zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi.
  • Każda usługa szkoleniowa wykonana zostanie z uczciwością i należytą starannością, której oczekuje Klient od firmy zrzeszonej w PIFS.
  • Firma szkoleniowa będzie wykonywać usługę szkoleniową kierując się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników szkolenia.
  • Warunki wykonania usługi szkoleniowej będą zawarte w umowie z Klientem, a umowa będzie realizowana obustronnie w zgodzie z zasadami KDP i etyką zawodową.
  • Wszelkie informacje uzyskane od Klienta przez firmę szkoleniową są poufne. Nie mogą być użyte w żadnym wypadku dla celów firmy szkoleniowej ani rozpowszechniane bez wiedzy i zgody Klienta.
Zachęcamy do kontaktu i współpracy z nami. Gwarantujemy wysoki poziom naszych usług na każdym etapie współpracy. Tel. 22 853 35 23, 607 573 053, e-mail: atl@atl.edu.pl


 
  do góry zamknij okno