KDP
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy że w celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług, przystąpiliśmy do Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, której jesteśmy członkiem.
Pełen tekst Kodeksu znajdą Państwo tutaj>>

Więcej o PIFS strona www PIFS>>
PREAMBUŁA KDP

Istotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej działania związane z diagnozą, ustalaniem potrzeb i wyznaczaniem celów rozwoju, projektowaniem i realizacją działań wspierających rozwój oraz projektowaniem i realizacją działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów.

Kluczowe dla działalności sektora jest poszanowanie podmiotowości, autonomii i różnorodności uczących się, oraz uznanie, że rozwój jednostek, grup lub organizacji zachodzi w środowisku wspomagającym uczenie się, któremu szczególnie służy dopasowany proces, formy, metody, techniki i narzędzia rozwojowe.

Częścią wspólną różnorodnych usług rozwojowych świadczonych przez podmioty zrzeszone
w PIFS są profesjonale praktyki oparte na kilku głównych założeniach:
  • Wykorzystywana wiedza oraz używane metody i narzędzia są oparte na dowodach ich prawdziwości lub skuteczności oraz gwarantujemy ich kompetentne i profesjonalne zastosowanie
  • Wykonujemy usługę rozwojową uwzględniając cele i potrzeby wszystkich interesariuszy usługi
  • Każda usługa rozwojowa jest wykonana z uczciwością i należytą starannością
Cele Kodeksu

Celem KDP jest propagowanie/promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo -rozwojowych na rynku. KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo -rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi.

KDP reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki, którymi kierują się Członkowie PIFS, w ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności w ramach współpracy z klientami, odbiorcami szkoleń, wykonawcami usług oraz innymi partnerami.

KDP jest głównie dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku usług rozwojowych, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się wymogom merytorycznym i etycznym prowadzącym do spełnienia standardu SUS 2.0
Zachęcamy do kontaktu i współpracy z nami. Gwarantujemy wysoki poziom naszych usług na każdym etapie współpracy. Tel. 22 853 35 23, 607 573 053, e-mail: atl@atl.edu.pl


 
  do góry zamknij okno