ATL
 
ATL- LIDEREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006 ROKU

Dnia 6 grudnia 2006 roku w Warszawie, podczas organizowanego przez Fundację Małych Średnich Przedsiębiorstw i Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 12 Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbyła się uroczysta gala wręczenia prestiżowych nagród Lidera Przedsiębiorczości 2006.

Miło nam ogłosić że:

Firma ATL „ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING” została wyróżniona zaszczytnym tytułem Lidera Przedsiębiorczości 2006 roku.

W obecności przedstawicieli Parlamentu, Rządu i biznesu, z rąk Ministra Gospodarki, pana Piotra Woźniaka statuetkę i dyplom odebrał prezes firmy, pan Maciej Majchrowski. Gratulacje złożyli obecni podczas wręczania nagrody członkowie jury: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Danuta Jabłońska oraz Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Leszek Janowski.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” przyznawany jest najbardziej prężnym i wyróżniającym się przedsiębiorstwom ze sfery rzemiosła, handlu, usług i przemysłu. Kapituła złożona z przedstawicieli administracji państwowej, fundacji, przedsiębiorców sektora publicznego i prywatnego oraz ekspertów gospodarczych i ekonomistów weryfikuje zgłoszonych kandydatów według surowych reguł.

Najważniejszymi kryteriami oceny są: dynamika rozwoju firmy, innowacyjne rozwiązania, sukcesy odnoszone na rynku polskim i rynkach zagranicznych oraz umiejętne korzystanie ze środków unijnych skierowanych na rozwój firmy.

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2006 to zarówno zaszczyt jak i argument przemawiający za naszym sukcesem na rynku szkoleniowym. Pragniemy podziękować wszystkim naszym klientom i partnerom, za zaufanie i cenne rady które znacząco przyczyniły się do stałego doskonalenia naszych usług, a tym samym do zdobycia przez naszą firmę zaszczytnego tytułu Lidera Przedsiębiorczości 2006 roku.

  do góry zamknij okno