Newsletter ATL

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych szkoleniach, prosimy o dopisanie się do Newslettera.
ATL Liderem PrzedsiębiorczościEuropejski Fundusz Społeczny
Informacje o ATL ATL Lider PrzedsiębiorczościKlienci i RekomendacjeOfertaPracaWażne linkiKontakt
atl_s
 
  WAŻNE DOKUMENTY:

Aby otworzyć OWŚUS (Regulamin), proszę kliknąć TUTAJ (PDF).

Aby otworzyć Certyfikat SUS 2.0 – Certyfikat jakości usług szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, proszę kliknąć TUTAJ (PDF).

Aby otworzyć wpis RIS – wis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, proszę kliknąć TUTAJ (PDF).

Aby otworzyć POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, proszę kliknąć TUTAJ (PDF).

Aby otworzyć POLITYKĘ PRYWATNOŚCI STRONY ATL, proszę kliknąć TUTAJ (PDF).

ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycji na burzliwym i konkurencyjnym rynku. Uczymy tego, co w obecnych czasach rzeczywiście potrzebne firmom do efektywnego funkcjonowania.

MISJA FIRMY
Misją firmy ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o.o. jest bycie profesjonalnym podmiotem na rynku usług edukacyjnych dla dorosłych w obszarze szeroko pojętych szkoleń biznesowych, który zapewnia swoim klientom - uczestnikom szkoleń a pracownikom przedsiębiorstw w Polsce a także innych krajów szczególnie z UE stały rozwój kompetencji zawodowych i zdobywanie przez ich firmy wysokiej pozycji na danych rynkach poprzez oferowanie usług edukazyjnych na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W misję naszej firmy wpisuje się również postępowanie w swojej działalności według najwyższych standardów etycznych wobec wszystkich uczestników rynku szkoleń zarówno przedsiębiorstw korzystających z produktów szkoleniowych jak i firm konkurencyjnych

Założoną pozycję osiągamy, dostarczając naszym Klientom usługi edukacyjne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Koncentrujemy swoje propozycje programowe wokół szkolenia umiejętności potrzebnych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kreowania postaw zapewniających efektywne funkcjonowanie.

Poprzez nowatorski charakter naszych usług zachęcamy przedsiębiorstwa zarówno z sektora małych, średnich jak i dużych firm do stosowania innowacyjności na wysokim poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza firma kojarzyła się wszystkim z profesjonalizmem, doświadczeniem i rzeczywistą troską o klienta. Działamy elastycznie, szybko i efektywnie. Na bieżąco przygotowujemy innowacyjne programy szkoleniowe odpowiadające aktualnym wymogom i potrzebom rynkowym, aktualnym przepisom oraz trendom w metodach kształcenia.

ZESPÓŁ ATL - PRACOWNICY.
Zespół pracowników naszej firmy stanowi doświadczoną i kompetentną kadrę z wieloletnim (nawet 15 letnim) doświadczeniem w branży szkoleniowej, która kieruje się w swojej pracy najwyższymi wartościami etycznymi. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie zapewnić najwyższy standard obsługi w każdym obszarze relacji klient-organizator szkoleń.

NASZA OFERTA:
Oferta szkoleniowa naszej firmy to otwarte i zamknięte szkolenia i treningi a także duże i złożone projekty szkoleniowe także dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia realizowane w systemie otwartym przygotowywane są głównie jako warsztaty, w których udział może wziąć każdy zainteresowany daną tematyką. Ideą szkoleń otwartych jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności a także wymiana doświadczeń uczestników, pod kierunkiem odpowiednio dobranych wykładowców i trenerów. Szkolenia zamknięte przygotowywane są na konkretne zapotrzebowanie klientów i dostosowywane do specyfiki branży oraz aktualnych potrzeb uczestników szkolenia. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie co potwierdza szeroka lista referencyjna klientów która skorzystała z naszych usług . W szczególności w naszej bogatej ofercie szkoleń znajdują się nowatorskie propozycje z obszaru budowania i rozwijania szeroko rozumianych kompetencji handlowych kadry menedżerskiej i pracowników-specjalistów przedsiębiorstw.

Wśród nich znajdują się propozycje z następujących obszarów tematycznych:
 • handel krajowy i zagraniczny (w tym z krajami wspólnoty UE oraz z krajami trzecimi),
 • nowoczesna logistyka, zakupy i gospodarka magazynowa,
 • reklamacje,
 • prawo celne,
 • transport i spedycja,
 • zarządzanie produkcją,
 • różnice międzykulturowe w handlu zagranicznym,
 • aktywna sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta,
 • rozwój kompetencji osobistych i umiejętności menedżerskie
 • zarządzanie personelem,
 • marketing interaktywny,
 • finanse.

W trakcie zajęć, w zależności od programu szkolenia, wykorzystujemy odpowiednie, gwarantujące najlepszą efektywność szkolenia, metody dydaktyczne tj.: różnego typu ćwiczenia indywidualne i grupowe nagrywane na video, case study, dyskusje, rozwiązywanie problemów oraz wykłady.

KADRA TRENERSKA I WYKŁADOWCY.
Dysponujemy doborową kadrą trenerską, posiadającą duży kapitale wiedzy i doświadczenia w obszarze wiedzy jaką przekazują uczestnikom szkoleń. Dodatkowym atutem naszej kadry jest wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej.
Wartością dodaną przekazywanej wiedzy przez naszych trenerów jest jej praktyczny charakter i zajęcia typu warsztatowego. Szkolenia te w znacznym stopniu zwiększą skuteczność działania polskich handlowców na rynku, pozwolą nawiązać nowe kontakty handlowe, umożliwią skuteczniejsze zabezpieczanie zawieranych umów z uwzględnieniem rozwiązań prawnych i zwyczajowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie umożliwią one sprawniejsze posługiwanie się obcym językiem handlowym za granicą.
Projekty szkoleniowe zapewniają stały kontakt uczestników z trenerami poprzez możliwość uczestniczenia w konsultacjach bezpośrednich oraz konsultacjach poprzez Internet. Formy te praktykowane są już od dłuższego czasu, a w niedalekiej przyszłości będą wspomagane innymi elementami e-learningu (ćwiczenia, studia przypadków, itp.).

 
     
  Š 2003-2004 ATL "Achievement Through Learning" do góry